Megjelent az agrár-környezetvédelmi pályázati felhívás

Új lehetőség a madárbarát gazdálkodás támogatására. A szántóföldek, gyepek, legelők természetességének megőrzéséért a gazdálkodók tehetik a legtöbbet a megfelelő földhasználati módok választásával.

A madár-és apróvadbarát gazdálkodási módok kiemelt támogatása részben az MME két projektjének, így a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében támogatott „Fenntartható természetvédelem magyarországi Natura 2000 területeken” és a Helicon Life projektnek is köszönhető.

Emellett a parlagi sasok és az apróvadak szempontjából kiemelt fontosságú Jászsági Magas Természeti Értékű Terület a Helicon Life projekt keretében elkészült javaslat hatására került létrehozásra.

A mezőgazdasági területekhez kötődő gyakori madár- és apróvadfajok állománya Európa-szerte drámai mértékben csökken. A folyamat hazánkban is érzékelhető, apróvad-fajaink közül pl. kritikus helyzetbe került a fogoly, és jelentősen csökkent a mezei nyúl állománya. Az elmúlt időszak vizsgálatai azt mutatták, hogy a gazdálkodási gyakorlat egy-egy elemének megváltoztatásával fékezhetők, visszafordíthatók a kedvezőtlen természeti folyamatok. Hazai kutatások kimutatták, hogy agrár-környezetgazdálkodási kifizetésekben részesülő területeken a madárfajok állományai kisebb mértékben csökkennek, mint a többi területen.


A fogoly is egyike az intenzív agrárgazdálkodás veszélyeztette fajoknak
(Fotó: Mészáros József).

 

A most megjelent, 2016-2020. közti időszakra vonatkozó agrár-környezetgazdálkodási pályázati felhívás új lehetőséget tartalmaz a madárbarát gazdálkodás számára. Míg korábban csak a kijelölt Magas Természeti Értékű Területeken voltak elérhetők természetvédelmi célú kifizetések, az új rendszerben számos olyan elem van, mely az ország teljes területén hozzájárulhat a mezőgazdasági természeti sokféleség megőrzéséhez.

A szántóföldi területeken a pillangós szálas takarmánynövények megemelt arányú termesztésére vonatkozó előírások, a zöldugar, illetve méhlegelő szegélyek telepítése kézzelfogható élőhelyi javulást idéz elő az agrárterületeken. A keletkezett értékes élőhelyeken, illetve a gyepterületeken a betakarításra vonatkozó szabályok (pl. a madárbarát kaszálás és a kaszálatlan területek fennhagyása), nem csupán a madár- és apróvadfajok túlélését segítik, de a kétéltűek, hüllők, és a rovarfajok szempontjából is enyhítik a betakarítás okozta kedvezőtlen élőhelyi hatásokat.

A támogatási lehetőség kiemelt helyen szerepelteti a kisméretű parcellák kialakítását és fenntartását, ami növeli a táblaszegélyek hosszát, így újraéleszthetők a mezőgazdasági területeket egykor behálózó (ökológiai) folyosók. A korábbiakban is elérhető gyep- és sövénytelepítési támogatások mellett az új támogatási ciklusban a tartós ugar, valamint a méhlegelő kultúrák telepítésére is igényelhetnek támogatást az élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások jogcímből.

Az új támogatási időszak egyedülálló agrár-környezetvédelmi lehetőséget jelent a természeti sokféleség megőrzése szempontjából. A siker azon múlik, hogy az országban hány gazdálkodó, mekkora területen választja a természetvédelmi célú előírásokat.

Az új lehetőségek minél szélesebb körű kommunikációja érdekében tájékoztató anyagokat készítettünk a gazdálkodók számára, valamint részt vettünk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által szervezett országjáró tájékoztató rendezvényen. A hat vidéki helyszínből álló rendezvénysorozaton közel 1300 falugazdászt és agrár-szaktanácsadót tájékoztattunk az elérhető biodiverzitás-védelmi lehetőségekről, valamint átadtuk számukra a tájékoztató anyagokat tartalmazó csomagot is.

Kérünk tehát minden gazdálkodót, hogy a természetvédelmi célú agrár-környezetvédelmi előírások választásával tegyen a madár- és apróvadfajok védelméért és segítsük együtt a mezőgazdasági természeti sokféleség megőrzését!

További információ a pályázati felhívásról: 

http://palyazat.gov.hu/megjelent_az_agrar_kornyezetgazdalkodasi_kifizetes_cimu_felhivas

Kiadványok, szórólapok, tájékoztatók a madárbarát gazdálkodási lehetőségekről: http://natura.2000.hu/hu/hirek/kiadvanyok-gazdalkodoknak

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kézikönyve az agrár-környezetgazdálkodási intézkedésekről: http://nak.hu/images/Egyseges-kerelem/AKG-Kezikonyv.pdf

Air Jordan 12 Low

Copyright 2003–2021. Budapest – imperialeagle.hu – All Rights Reserved